Vedtekter og diverse

Vedtekter Båtforeningen

Båtforeningen – ordninger

Båtplass-sesongen på Marikova er fra ca 15. mai til ca 15. september. Drøbak Marineservice legger ut og tar inn bøyer.

Det er plassansvarlig som organiserer dugnad ved de forskjellige bryggene Revje, Bjellegrunna og Sønderstøa.

Vår dugnaden faller som regel sammen med Marikovas fellesdugnad, men det er plassansvarlig som kaller inn til dugnad. Da gjøres bryggene klare for sesongen, ved at lemmer legges på og skader påført av vinteren blir reparert, så langt vi klarer. Er det større skader må vi be Drøbak Marineservice om hjelp.

Høstdugnaden blir gjort etter at båtene er fjernet fra bryggene.  Husk å fjerne alt av tauverk og kjetting som er festet til bøyer og brygger.  Bøyene tas opp av Drøbak Marineservice og vil bli lagt ut igjen ca 15.mai neste år. Lemmene fjernet for vinteren.

Båter/joller som ligger på land må merkes med navn og hytteadresse.  Båter som ikke er merket og som ikke ser ut som de er brukt eller vedlikeholdt på flere sesonger vurderes fjernet. Har du spørsmål vedrørende lagring, ta kontakt med ansvarlig på ditt båtfelt.         

Det er bra og viktig at flest mulig stiller opp når sesongen starter og avslutter, slik at bryggeansvarlig ikke står med arbeidet alene. Dette har ikke hvert noe problem så langt. For nye medlemmer er dugnaden en fin måte å bli kjent med eksisterende medlemmer. 

De som ser at de ikke kommer til å benytte båtplassen bes gi beskjed til båtforeningen om dette slik at andre kan få leie den.

Båtforeningen ønsker at alle båter/båtplasser blir registrert og at lister med navn, hytteadresse, telefonnummer og mailadresse blir holdt oppdatert.

Dette gjelder også for enkle plasser med vaier til akterfeste og de som benytter bøyer på svai.

Christian Hiemeyer