Grendeutvalg

Grendeutvalget består av leder som sitter i styret for Marikova vel, og 9 grendeledere (se egen side). Den enkelte grendeleder skal ha kontakt med hytteeiere innen sin grend, (se grendekart), fremme godt naboskap og trivsel,  ønske nye hytteeiere velkommen og drøfte aktuelle saker med hytteeiere. Grendelederens oppgave er også a legge til rette for nødvendig dugnadsarbeid i forbindelse med arbeidsoppgaver på fellesareal, strender, veier/stier og vellets felles vannverk.  Gredeutvalget drøfter aktuelle arbeidsoppgaver på et årlig fellesmøte.

Våren 2017 blir det dugnad lørdag 27. mai kl. 11.00.

Veilagene i de respektive privatveiene står for egne dugnader.

Instruks for Grendeutvalget, les her

Grendeutvalgets leder, styremedlem:
Wenche Wiig

Mollbakken 4
Mob: 951 12 998
E-post: wwiig@online.no