Grendeledere

Grendeutvalgets medlemmer 2017:

Grend 1: Revjebakken fra P-plass og Revjestranda

Pål Syvertsen, Revjebakken 7, mailto:palsyvert@gmail.com tlf 911 11 580

 

Grend 2: Båtmannsskaret, Fjordroa, Mariveien midtre del og Båtmannsstranda

Vidar Kvam, Båtmannskaret 9, vidar.kvam@olavthon.no tlf 990 24 611

 

Grend 3: Bjellegrunna og Mariveien nordover fra Maridammen

Einar Tafjord, Mariveien 43, einar.tafjord@osl.no tlf 900 82 103

 

Grend 4: Maristien, Islia og Sønderstøstranda

Petter H. Thoresen, Maristien 6, petterherbertthoresen@hotmail.com tlf 977 01 580

 

Grend 5: Sønderstøveien nord for Elgtråkkakrysset

Geir V. Gramdal, Sønderstøvn 44, geir@gramdal.com tlf 901 77 501

 

Grend 6: Elgtråkka

Vikarierende leder: Bjørn A. Karlsen, Elgtråkka 9, bjornanton53@gmail.com , tlf. 928 95 309

Permisjon: Marianne Berg

 

Grend 7: Sønderstøvn fra postkasser til Elgtråkkakrysset

Bjørn Asmyhr, Sønderstøvn 1, bjorn.asmyhr@getmail.no tlf 930 15 491

 

Grend 8: Eikelia, Dyreskaret, Revjebakken fra Mariveien til P-plass

Trond Jarnum, Revjebakken 2, trond.jarnum@hotmail.com tlf 926 43 236

 

Grend 9: Langebåtveien, Marikollen, stien ved pumpehuset til Maridammen, Mariveien fra postkassene til krysset Revjebakken/Dyreskaret

Jan Peter Koop, Langebåtvn. 28, koop@vikenfiber.no tlf 900 74 257

Fra styret:

Wenche Wiig, Mollbakken 4, wwiig@online.no tlf 951 12 998