Høringsnotat fra Frogn kommune

Hei, det har kommet et høringsnotat fra Frogn kommune ang. feiing og tilsyn av piper. Styret har ingen kommentarer til dette. Hvis noen har bemerkninger kan vedkommende sende inn til kommunen på egne vegne. Ønsker dere alle en fredfull jul og et Godt Nytt År.

Høringsnotat