Måking og strøing av veier

Marikova vel har avtale om måking og strøing av vellets veier med H. Galby. Han måker og strør etter avtale ved snøfall og når er behov for strøing. Dette betales av vellet. De private veiene og privatpersoner må avtale på egen hånd. Hvis den enkelte har behov for ekstra måking og strøing betales dette av den enkelte.  Regningen skal sendes til dere privat. Ved behov for privat oppdrag, kommer han på kort varsel hvis du sier at du skal ha regningen.

All annen kontakt som gjelder fellesområdet skal KUN gå gjennom styret. Derfor skal dere henvende dere til en i styret hvis dere mener f.eks. strøing på fellesveiene er nødvendig (Mariveien, Sønderstøveien og Elgtråkka).