Natur & Miljø

Renovasjon i Marikova

Styret ønsker å minne om at det ikke skal plasseres avfall utenfor konteinerne. Kun husholdningsavfall blir fjernet av Follo Ren.

Ved sommerbutikken kan også glass, metall, småelektrisk, papp og papir kastes. Avfall som ikke kommer inn under disse kategoriene skal leveres på gjenvinningsstasjon, nærmest Marikova er Teigen ved Fagerstrand.

http://www.folloren.no/teigen-gjenvinningsstasjon.287759.no.html

Follo Ren har følgende oversikt:

I beholderen for restavfall anbefales det å putte avfallet i tette plastposer/bæreposer som knytes godt igjen (for å unngå lukt). 

Kast i restavfallsbeholder:

 • Matavfall
 • Tilgriset plastemballasje
 • Hardplast / gummi (f eks barneleker)
 • Bleier og bind
 • Kald aske og sigarettstumper
 • Tørkepapir
 • Bomull/plaster/bandasjer
 • Gavepapir/ julepapir
 • Tilgriset papir

Ikke kast i restavfallsbeholder (leveres på gjenvinningsstasjon):

 • Ren plastemballasje
 • EE-avfall (batterier, lyspærer, radio, mobiltelefon og lignende)
 • Farlig avfall (maling, lim, løsemidler og lignende)
 • Porselen, keramikk og ildfaste former
 • Stein og grus
 • Hageavfall
 • Hagemøbler/hageslanger og store plastgjenstander
 • Glass- og metallemballasje (leveres på gjenvinningsstasjon eller returpunkt)
 • Klær, sko, vesker og andre tekstiler (leveres til gjenvinningsstasjon eller returpunkt med tekstilcontainer)

Styremedlem Natur og miljø:
Sigurd Østbye
Mariveien 27: E-mail:mailto:so@inby.no

Mob: 917 44 820

Er representert i styret. Forvaltning av friområder, rådgiving til vellets grendeutvalg og medlemmer vedrørende trefelling på fellesområder. Kommunikasjon med kommunale myndigheter.

Frogn kommune er eier av friområdene våre.

Kulturelle minnesmerker.
Naturvernplan. (Denne filen er ganske tung.)

Advokatuttalelse om paragraf 3 og 9 i Skjøte – trær og voldgift.

Til orientering: Båtstø vann- og avløp SA (BVA) har tegnet forsikringsavtale som også gjelder for brukere i Marikova vel. Henvendelser til BVA ved Øivind  Gjetanger

e-post: o-gjetanger@online.no 

Kommunal vedtekt om innlagt vann på hytta, les mer.