Påsken 2021 og vannverket

Vannsjef Jarnum melder at frosten er så dyp i år at det ikke blir aktuelt å åpne for sommervannet før påske. Rørene er frosset og vi må vente til frosten er ute av bakken. Vann kan hentes fra utvendig kran på pumpehuset i Langebåtveien ved postkassene.