Avløpshåndtering og renseanlegg

Renseanlegg

Alle hytteeiere i vellet som har innlagt vann, plikter å ha et godkjent anlegg for rensing av gråvann (oppvask-, vaskemaskin, dusj, kjøkken). Har man vannklosett og privat septiktank for svartvann (toalett) og/eller renseanlegg for gråvann, skal anlegget være meldt til kommunen som årlig vil sørge for én pliktig tømming av septiktank til en fast pris avhengig av tankens volum. Kommunen har nå avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon (AMR). De kan kontaktes for slamtømming:

oslo@va365.no og tlf. 953 02 300. Se https://arnkvaern-oslo.no/

Annen gangs tømming utføres nå kun av AMR til samme faste pris. Alle fakturaer for tømming formidles av Frogn kommune.