Søppelkonteinere

Avfallshåndtering

Tømming av søppelkonteinerne plassert i Marikova starter nå i mars. Sørg for at det er grei tilgang til konteinere og kasser.

De felles avfallskonteinerne for kildesortering av papp/papir, glass og restavfall ved butikken fungerer greit. Sammen med nabovellene våre har vi fått gruset området ved konteinerne. Området er dermed blitt noe mindre sølete.

Husk at det påløper arbeid og kostnader for vellet (oss alle) når enkelte setter fra seg avfall utenfor konteinere. FolloRen som henter avfallet vårt, har ikke plikt til å ta med seg søppel som står utenfor konteinerne, så det er det hyttenaboer som må gjøre. Av og til er det åpenbart bygningsavfall det dreier seg om: Sørg for at innleide håndverkere også forstår at det er uakseptabelt å dumpe avfall på fellesarealene våre.

Større gjenstander og annet avfall kan leveres på Teigen gjenvinningsstasjon. Teigen ligger ved Fagerstrand på Midtveien og det tar drøyt 10 minutter å kjøre dit.

Se også  FolloRens internettsider www.folloren.no