Stengning av Sønderstøveien fredag 7. mai

Sønderstøveien ved nr. 4 stenges fredag 7. mai  kl. 9.00  – 13.00 for reparasjoner av rør.