Strøing av veier

Godt Nytt År! Det forundrer meg at flere fremdeles kontakter Galby for å spørre om strøing. Det må dere gjerne gjøre, men fortell ham da at regningen skal sendes til dere privat. Han kommer på kort varsel hvis du sier at du skal ha regningen. All annen kontakt som gjelder fellesområdet skal KUN gå gjennom styret. Derfor skal dere henvende dere til styremedlemmene hvis dere mener f.eks. strøing er nødvendig. For å være litt krass må jeg også si at det ikke er alle som er interessert i å betale for masse strøing fordi noen velger å bo på Marikova. Vi tar opp denne problematikken på årsmøtet, så hvis du ikke møter opp der må du godta de beslutningene som blir tatt der. Men det blir strødd en ny runde nå.