Vannverket

Marikova vels vannverksforening er representert i styret ved valgt leder.  Vannverket er en forening i Marikova Vel som består av vannverkets medlemmer og har egne vedtekter.  Arbeidet består hovedsaklig av administrasjon, ettersyn og vedlikehold.  Vannverket administreres av en leder og tre andre kontaktpersoner og disse er:

Trond Jarnum (leder) mobil: 926 43 236

Bjørn Vinge, mobil: 951 68 507

Bjørn Asmyhr, mobil: 930 15 491

Knut Tore Dagestad, mobil: 992 86 436

Private vannprøver kan leveres hos Solberg Transport på Vinterbro. Prøveflasker og skjema kan du få på samme sted. Levering av prøver på tirsdager. Link til Solberg Transport:http://www.bdb.no/bedriftsinfo/Solberg_Transport_AS

1. januar 2017 er det kommet ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Hoved-endringene i denne i forhold til den forrige fra 2001, er et generelt større krav til dokumentasjon og planer enn vi har hatt til nå. Det gjelder planer for drift, vedlikehold, opplæring av nøkkelpersonell samt planer for beredskap og drift under kriser i fredstid og krig(!).

For Marikova vel Vannverksforening innebærer dette forhold som i praksis bare berører de som til enhver tid har ansvar for driften av vellets vannverk.

Det som kan ha betydning for enkelte hytteeiere i Marikova vel, er en endring som sier at alle anlegg som leverer drikkevann til minst to husstander, er å betrakte som registreringspliktige vannverk. Jeg siterer fra Mattilsynets veiledning til den nye forskriften:

Hvis dere eier en vannkilde/brønn (et vannforsyningssystem) som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter/husstander, skal dette registreres hos Mattilsynet.

Dette er nytt i forhold til drikkevannsforskriften fra 2001.

I påvente at vi har et enkelt registreringsskjema klart i Mattilsynets skjematjeneste gjelder ikke dette kravet før 1. juli 2017. Da vil dere ha ett år på å gjennomføre registreringen, fordi vi har satt fristen for å registrere eksisterende vannforsyningssystem til 1. juli 2018. Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart.

 Dette betyr at alle som deler et privat pumpehull/brønn med en eller flere naboer nå er underlagt den nye forskriften. Det er de enkelte eiere av slike borehull/brønner som er ansvarlige for at myndighetskravene ivaretas og disse må sette seg inn i forskriften.  De må også sørge for at fristen for registrering hos Mattilsynet, 1. juli 2018, blir overholdt.

En kort innføring fra Mattilsynet kan du lese her: http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/de_viktigste_endringene_i_den_nye_drikkevannsforskriften.25148

Hele forskriften kan du lese her:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868

Vakttelefon: 468 01 277 – med mobilsvar – legg igjen en beskjed om eventuelle lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser.

Vedtekter_Vannverksforeningen

Godkjenning av Marikovas vannverk

Nytt for private avløpsanlegg

For alle med private avløpsanlegg: Kommunen har byttet slamtømmer fra Aqua Power AS til Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra 1. mars 2018.

Private avløpsanlegg (gråvannsanlegg, minirenseanlegg, tette tanker, slamavskillere og så videre) har fått ny avtale om slamtømming. Avtalen kommunen hadde med Aqua Power er gått ut, og Arnkværn Miljø og Renovasjon vant anbudskonkurransen om slamtømming i Frogn de neste årene.

Arnkværn Miljø og Renovasjon kan kontaktes for tømming på tlf 953 02 300, eller e-post oslo@va365.no. De fortsetter der Aqua Power slapp, og om innbyggerne ikke bestiller tidligere tømming selv, kommer tømming ca. ett år etter forrige kommunale tømming for anlegg som skal ha årlig tømming.

Kontakt for slamtømming AMR: oslo@va365.no og tlf. 953 02 300. Se https://arnkvaern-oslo.no/