VARSEL OM VANNKOKING

Nesten som forventet etter en lang, tørr sommer, og så mye nedbør, har vi dessverre noe forurenset vann i våre brønner. Mattilsynets krav er derfor at vi sender ut kokevarsel. ALT VANN TIL INVORTES BRUK MÅ KOKES inntil vi sier noe annet!!!!!
Heldigvis har vi et godt renseanlegg, som tar unna det meste, men vi må anbefale koking. Vi tar ny prøve til uka, og sender mer info mot slutten av neste uke (dvs rundt 27/10-18).