Årsmøter

Last ned referat fra årsmøte 2020 – 2020

Last ned referat fra årsmøtet 2019 – 2019_Protokoll årsmøtet

Last ned referat fra årsmøtet 2018 – 2018_Årsmøteprotokoll

Last ned referat fra årsmøte 2017 – her

Last ned referat fra årsmøte 2016 – her

Last ned referat fra årsmøte 2015 – her

Last ned referat fra årsmøte 2014 – her

Last ned referat fra årsmøte 2013 – her

Last ned referat fra årsmøte 2012 – her

Last ned referat fra årsmøte 2011 – her

Last ned referat fra årsmøte 2010 – her

Last ned referat fra årsmøte 2009 – her

Last ned referat fra årsmøte 2008 – her

Last ned referat fra årsmøte 2007 – her

Lest ned referat fra årsmøte 2006 – her

Last ned referat fra årsmøte 2005 – her