Styret

Styret i vellet 2018 består av:

Leder: Andre Western(2013)
Kyhnsvei 5d, 1166 Oslo
Maristien 14
Tlf: 90526246 e-mail: famwestern@gmail.com

Sekretær:

Lotte Hernæs (2014)
Mollbakken 2
Tlf: 480 82 708 E-post: lotte.hernaes@gmail.com


Styremedlem Grendeutvalg:

Wenche Wiig (2012),Mollbakken 4
Mob: 951 12 998 E-post: wwiig@online.no

Styremedlem båtplasser/motorhus:

Christian Hiemeyer (2010)
Båtmannskaret 3
MobtTlf: er 934 36 062 E-post: chyemeye@online.no

Styremedlem Natur/miljøt:
Sigurd Østbye (2012)
Mariveien 27
Tlf: 917 44 820 E-post: so@inby.no

Styremedlem Vannverket:
Trond Jarnum (2014)
Revjebakken 2
Tlf: 926 43 236 E-post: trond.jarnum@hotmail.com